1 Junie 2020

  • by

Hier volg die memo van oef 6 en 7 wat julle vir huiswerk moes voltooi het. Oefening 8 se memo sal deurgestuur word, maak eers seker julle verstaan tot by oefening 7.  Die leerders wie se boeke nie by hulle is nie, gaan asseblief voort op papier (Trek self T-rekeninge op papier soos reeds vroeer verduidelik) dan kan ons dit net later inplak in julle boeke.