1 Junie 2020

  • by

Beste Matrieks….Vertrou gaan sommer baie goed met julle…..Mis julle baie en het uitgesien om julle hierdie week te sien… Meeste van julle het fantastiese take ingegee… Ek is beïndruk met die moeite wat julle gedoen het…. Wees verseker ons waardeer julle baie…. Ek is in die proses om jul PowerPoint skyfies om te skakel in Lectures en sal gedurende hierdie week vir jul stuur…. Ek wil egter vir jul beplanning die werk vir hierdie week aan jul deurgee…. Juf Grove het die opsommings van die werk vir jul deurgegee…. Dis belangrik dat jul vanaf hierdie week fokus op Hoofstuk 7 wat op p115 begin…..


WEEK1: Demokrasie en menseregte

  • Wat beteken verantwoordelike burgerskap (p115)
  • Evalueer jou standpunt oor diskriminasie en menseregteskending (p115 – 116) neem in ag die
    Handves van menseregte (Diskriminasie en Menseregteskending)
    *Deelname aan besprekings, projekte, veldtogte, en gebeurtenisse wat diskriminasie en menseregte teenstaan (p117 – 119)