1 Junie 2020

  • by

Die week stuur ek vir julle ‘n video oor minimum en maksimumpryse. Ek verduidelik dan sommer ook Akt 5, so merk en maak foute reg terwyl jy na video kyk. Daarna stuur ek ‘n les oor minimum lone. Ons gaan die week hersiening doen oor module 2, vind dus ook aangeheg ‘n aktiwiteit wat jy asb in jou boek moet voltooi.