10 Junie 2020

  • by

Hier volg die memorandum van vraag 1, 2 en 3 van die Halfjaareksamen: Proefvraestel wat in die Ken & Verstaan handboek is.

Vandag se huiswerk:
Vraag 5 (21 punte, 13 minute) bl. 111

Hierdie vraag moet asb in jou skrif voltooi word.

Lekker dag