10 Junie 2020

  • by

Hier volg die memorandum van vraag 5 van die Halfjaareksamen: Proefvraestel wat in die Ken & Verstaan handboek is.

Vandag se huiswerk:
Vraag 6 (17 punte, 10 minute) op bl. 112

Hierdie vraag moet asb in jou 3-kolom voltooi word.

Lekker dag