11 Junie 2020

  • by

Hier volg die memorandum van vraag 6 van die Halfjaareksamen: Proefvraestel wat in die Ken & Verstaan handboek is.

Vandag se huiswerk:
Vraag 7 (22 punte, 13 minute) op bl. 113-114

Hierdie vraag moet asb in jou 8-kolom voltooi word.

Lekker dag