18 September 2020

  • by

Hierdie week in EBW is die volgende gedoen:
– KOJ, DJ en DG van Akt. 12.1 (memo aangeheg) in 8-kolom en 3-kolom- KOJ, DJ en DG van Akt. 12.2 (memo aangeheg)  in 8-kolom en 3-kolom- Oef. 2R AG (memo aangeheg) in Algemene Grootboek- Oef. 12.1 en 12.2 se AG-formate (aangeheg) Akt. 12.1 word saam leerders gedoen en dan is 12.2 huiswerk