3 Februarie 2021

  • by

Graad 10 Wiskunde en Graad 10 en 11 Wiskundige Geletterdheid sal werk sodra hul by die skool is.  Die Sillabus is kort en hul sal al die werk kan doen in die jaar.