4 Junie 2020

  • by

Hi julle, 

Aangeheg is die MEMO van Aktiwiteit 1 van Kwartaal 2 Hersiening uit die handboek (bl 106-108) uit. 

Doen asb die volgende huiswerk vir môre in jou skrif:
Onderwerp 8 – Aktiwiteit 2 (Hersien Prysteorie) op bl 108 in jul handboeke (nr. 2.1 – 2.11)