7 Julie 2020

  • by

Liewe graad 8,
Vind asseblief oefening 16 se Algemene Grootboek hierby aangeheg.HUISWERK:Vir more (Woensdag) moet julle asseblief oefening 17 se algemene grootboek voltooi.
Vriendelike groete