8 Julie 2020

  • by

Goeie more,
Aangeheg is oefening 17 se Memo. Julle huiswerk is oefening 18 vir more (Donderdag).Baie dankie vir elkeen van julle wat so hard gewerk het. 
Vriendelike groete.