8 Junie 2020

  • by

Hierdie week doen ons hersiening oor kwartaal 1 en 2 se werk deur middel van die Halfjaareksamen: Proefvraestel wat in die Ken & Verstaan handboek is.

Vandag se huiswerk:
Vraag 1 (6 punte, 4 minute)
Vraag 2 (4 punte, 2 minute)
Vraag 3 (12 punte, 7 minute)

Hierdie drie vrae moet asb in jou skrif voltooi word.

Lekker dag