9 Julie 2020

  • by

TEMA 8 : ALGEBRAIESE UITDRUKKINGS BOEK 1

Graad 9, vind asb aangeheg alle werk wat tydens die lockdown gedoen is VOOR die “akademiese” vakansie. Maak asb seker dat alle werk gedoen is en dat julle Vraestel 1 werk in julle skrifte, Boek 1 gedoen het en Vraestel 2 werk op los blaaie gedoen het sodat dit in Boek 2 ingeplak kan word.

TEMA 9 : ALGERAIESE VERGELYKINGS

TEMA 11 : DIE STELLING VAN PYTHAGORAS BOEK 2

TEMA 12 : TWEE DIMENSIONELE VORMS BOEK 2

TEMA 13 : REGUIT LYNE BOEK 2

TEMA 14 : OMTREK EN OPPERVLAKTE BOEK 2

TEMA 15 : FUNKSIES EN VERWANTSKAPPE BOEK 1