9 September 2020

  • by

Aangeheg is “Onderwerp 3: Besluite oor ‘n besigheid se ligging” se notas wat asb in jou werkboek afgeskryf moet word. Huiswerk: Voltooi Onderwerp 3 se aktiwitieit op bl. 109